ESEI JAWI 1 MALAYSIA

Pertandingan Menulis Esei Jawi 1 Malaysia oleh Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara dibahagikan kepada 3 Kategori Pertandingan.  A :    ( Terbuka ) berumur 19 – 35 tahun, kategori B  :    Pelajar Sekolah Menengah berumur 16 – 18 tahun dan kategori C :    ( Terbuka ) bukan Melayu berumur 16 – 35 tahun. Tajuk-tajuk esei dan borang pertandingan boleh diperoleh di Laman web resmi : http://www.jkkn.gov.my

Esei hendaklah dihantar bersama borang penyertaan SEBELUM ATAU PADA 31 OGOS 2012 kepada :-

Urus Setia
Pertandingan Menulis Esei Jawi 1Malaysia
Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara
Tingkat 4, Blok F
Kompleks Kerajaan Bukit Perdana
Jalan Dato’ Onn
50610 Kuala Lumpur

( u.p : Bahagian Pengembangan Seni )

 
No. Tel. :  03 – 2614 8200          Faks :  03 – 2697 0891
Email: rahmat@jkkn.gov.my