SIFIR JAWI

ANTARA RUNGUTAN yang sering kedengaran daripada guru-guru pembimbing mata pelajaran Jawi ialah kerapnya berlakunya kesalahan memadankan tulisan rumi kepada Jawi dalam kalangan murid-murid. Sama ada kesalahan pada padanan huruf vokal mahupun padanan huruf konsonan.

Puncanya ialah apabila kita mengharapkan pelajar kita menghafal huruf-huruf Jawi sebanyak 37 huruf itu. Tanpa bahan bantu mengajar, berupa paparan di dinding atau bahan sokongan yang lain atau terlalu bergantung kepada ilmu ‘rasa’ menyebabkan kesilapan akan mudah berlaku.

Salah satu kaedah yang terbaik untuk mengelak daripada berlakunya kesilapan ialah dengan membuat sifir Jawi. Percayakah anda, jika ilmu matematik memerlukan sifir, ilmu Jawi juga memerlukan kaedah yang sama. Kedua-duanya merupakan ilmu kemahiran. Semakin diasuh dan diasah ditambah dengan kreativiti pendidiknya maka cepatlah mahirnya. Berikut ialah contoh kad sifir Jawi yang diperkenalkan oleh Ustazah Dalilah Desa dari SK Membedai, Labuan.

Kad Dalil

“Kad Dalil” seperti ini sangat penting untuk diperbanyakkan atau dipaparkan buat pandangan khalayak. Sifir Kad Dalil ini (dalam bentuk draf) akan memudahkan pengamal Jawi membuat padanan. Jika kad ini dibuat penambahbaikan lagi, bukan sahaja padanan dari satu huruf ke satu huruf bahkan membantu anak-anak  kita membuat padanan bentuk dan kaedah penyambungan huruf. Hal ini kerana huruf tunggal dengan huruf bersambung kaedah menulis dan meletakkan titiknya berbeza. Hanya dengan sedikit kreativiti, manfaatnya akan panjang, lama dan besar pahalanya. – al-Kurauwi

ATURAN MENINGGIKAN HURUF HAMZAH 3/4

SATU LAGI ATURAN yang penting sewaktu membicarakan huruf hamzah oleh pengamal-pengamal Jawi ialah memastikan huruf hamzah cukup ketinggiannya dan sempurna bentuk dan saiznya. Huruf hamzah yang di’superscript’kan akan membantutkan bentuknya. Huruf hamzah seperti ini akan tinggi juga tetapi saiznya tidak tepat.

Bagi memastikan bentuk dan saiz huruf hamzah bertepatan dengan aturan yang ditetapkan maka beberapa langkah perlu dilakukan sewaktu menaip menggunakan komputer (terutamanya program word) seperti yang berikut:

1. Taipkan huruf hamzah. Cadangan fon yang terbaik ialah “Sakkal Majalla”.

2. Tandakan dengan menggelapkan (Highlight) huruf hamzah.

3. Klik tetikus di sebelah kanan atau dapatkan format fon di sebelah atas menu “word” dan pilih fon.

Hamzah 1

4. Apabila keluar pop-up fon. Klik “Font”

Hamzah 2

5. Setelah klik, perhatikan menu “font”. Di penjuru atas kiri ada dua pilihan iaitu “font” dan “Character spacing”. Klik “Character spacing”.

Hamzah 3

6. Pada baris ketiga sebelah kiri, ada kotak kedudukan (Position). Apabila bahagian itu diklik, maka akan keluar pop-up tiga pilihan kedudukan iaitu “Normal”, “Raised” dan “Lowered”. Klik “Raised” untuk meninggikan huruf hamzah.

Hamzah 4

7. Kotak kecil di kanan (setentang dengan position) biasanya memuatkan angka 3 poin. Bagi fon Jawi saiznya ialah 18-20. Oleh yang demikian, ketinggian huruf hamzah yang digelapkan tadi sebaik-baiknya setinggi 5 poin.

8. Hasilnya huruf hamzah akan naik tiga suku huruf alif atau tiga suku daripada garis dasar. Ingat, semakin besar saiz fon huruf itu, maka semakin bertambah ketinggiannya. Selamat mencuba!

ATURAN JAWI DALAM KOMPUTER

Komputer

Artikel kali ini akan membantu para pembaca untuk mengatur komputer masing-masing dengan format Jawi yang betul. Aturan komputer ini lebih mudah jika mengguna pakai perisian windows terutama versi windows 7 dan ke atas. Semoga ilmu Jawi yang dipelajari selama ini dapat dipraktikkan menerusi usaha kecil ini.

Langkah 1

Langkah pertama, klik menu “mula” di sebelah kiri komputer. Menu ini akan memaparkan menu program berupa data peribadi, dokumen, muzik, komputer, peranti dan lain-lain seperti paparan di bawah.

 

Langkah 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik butang “Panel Kawalan” untuk menambah fungsi sedia ada dalam komputer. Menu ini akan memaparkan konsol pengendali yang sedia ada dalam komputer seperti paparan di bawah. Klik butang “Menu Kawasan dan Bahasa” untuk menambah paparan bahasa dalam komputer seperti paparan di bawah.

 

Langkah 3

Langkah ketiga, klik untuk menambah paparan bahasa dalam komputer. Apabila kita menekan butang “Menu Kawasan dan Bahasa” butang ini akan memaparkan konsul baharu iaitu Format, Lokasi, Papan Kekunci dan Bahasa-bahasa dan Panel Tadbir. Klik butang “Papan Kekunci dan Bahasa-bahasa” untuk menambah bahasa dan papan kekunci baharu seperti paparan di bawah.

Langkah 4

Langkah keempat, apabila kita menekan butang “Papan Kekunci dan Bahasa-bahasa”, arahan baharu akan muncul iaitu “Ubah Papan Kekunci”. Menu ini akan memaparkan konsul baharu iaitu “Teks Servis dan Input Bahasa” seperti paparan di bawah. Klik butang “tambah” untuk menambah bahasa lain selain bahasa Inggeris.

 

Langkah 5

Langkah kelima, apabila kita menekan butang “tambah”, konsul baharu iaitu “Tambah Input Bahasa” akan muncul seperti paparan di bawah. Klik butang “Arab (Arab Saudi)” dan tandakan “Bahasa Arab 101”untuk menambah bahasa dan papan kekunci baharu seperti paparan di bawah.

Langkah 6

 

Langkah keenam. Setelah menandakan “Bahasa Arab 101”, jangan lupa klik “ok” dan “tambah” di sebelah bawah kanan menu “Teks Servis dan Input Bahasa” seperti paparan di bawah. Jika kita menggunakan perisian windows xp, arahan pengesahan untuk menukar format komputer dari kanan ke kiri akan keluar. Setengah-setengah komputer akan meminta CD untuk diformatkan.

Langkah 7

Langkah ketujuh. Untuk mengetahui komputer kita sudah berjaya diformat atau tidak, sila lihat bahagian “Toolbars” iaitu di sebelah bawah palang skrin komputer terdapat palang bahasa EN/AR seperti paparan di bawah.

Langkah 8

Langkah kelapan, sebelum menaip, pastikan menu AR di skrin komputer kita diubah terlebih dahulu. Untuk memudahkan penaipan, kita boleh menggunakan “Papan Kekunci Maya” yang sedia ada.

 

Langkah 9

Langkah kesembilan, ialah langkah penaipan. Ada beberapa tatacara sebelum penaipan dapat dilakukan seperti yang berikut:

  • Oleh sebab papan kekunci kita didatangkan dengan huruf rumi, kita boleh menggunakan “Papan Kekunci Maya” yang sedia ada. Selain itu, kita boleh membeli pelekat huruf untuk ditampal di atas kekuncinya. Kaedah yang terbaik ialah menukar terus kepada Papan Kekunci Jawi yang baharu yang ada dijual.

 

  • Jika kita menggunakan “Papan Kekunci Maya”, pastikan menu EN di palang bawah skrin komputer kita diubah kepada AR iaitu menu bahasa Arab terlebih dahulu seperti paparan yang berikut.

OSKB EN

  • Apabila butang AR dipilih, automatik, papan kekunci maya akan bertukar kepada aksara Jawi seperti paparan yang berikut. Huruf gubalan Melayu “ca”, “nga”, “pa”, “ga”, “va” dan “nya” boleh dimuat turun di http://www.jawiware.org/keyboard-untuk-jawi.

OSKB AR

  • Jika huruf gubalan Melayu “ca”, “nga”, “pa”, “ga”, “va” dan “nya” tidak ada pada papan kekunci, huruf-huruf tersebut boleh dimasukkan dengan memilih menu “insert” dan pilih “simbol” seperti paparan berikut.

Simbol

  • Satu perkara penting, apabila kita memulakan untuk menulis di paparan Word, pastikan kita sudah mengubah arah aksara Jawi dari kanan ke kiri seperti paparan yang berikut:

Menu Kanan-Kiri

  • Pada pandangan penulis, jenis aksara yang terbaik dan mudah dibaca ialah jenis Sakkal Majalla bersaiz 18-20 seperti paparan yang berikut:

Jenis Aksara

Selamat mencuba dan selamat menulis! Semarak Jawi, Semarak Jati Diri! – al-Kurauwi

 

ATURAN JAWI DALAM TELEFON BIMBIT

Bagaimana mengatur gajet atau telefon bimbit anda berasaskan format Jawi? Seperti komputer, gajet atau telefon sebenarnya boleh diformatkan berasaskan format Arab. Hanya dengan memuat turun beberapa aksara Jawi, kita sudah mampu menaip Jawi.

Artikel ini akan membantu para pembaca mengatur telefon bimbit masing-masing dengan format Jawi yang betul. Aturan telefon bimbit ini lebih mudah jika pembaca menggunakan telefon bimbit jenis Samsung atau yang sejenis dengannya. Cuba dahulu, baru tahu!

Play storeLangkah pertama, klik “Google Play” atau “Play Store” dalam senarai aplikasi yang memaparkan menu program dalam telefon atau gajet kita.

Langkah kedua, klik butang “Carian pada Play Store” kemudian mulakan carian dengan menaip “Multiling Keyboard”. Mulakan dengan muat turun. Pastikan di sebelah kanan dan bawah tertulis ‘percuma’.

Langkah ketiga, klik butang “Carian pada Play Store” sekali lagi kemudian mulakan carian dengan menaip “Plug in Jawi”.

plugin jawiLangkah keempat, setelah kita memuat turun “Plugin Jawi” kembali semula ke menu aplikasi. Pastikan menu “Multiling Keyboard” seperti gambar di bawah sudah berada dalam senarai aplikasi anda. Pada langkah yang keempat klik menu “Multiling Keyboard”. Sebaik sahaja menu tersebut diklik, satu senarai arahan akan dipaparkan seperti gambar di bawah.

Multiling KeyboardLangkah kelima, patuhi arahan seperti yang diminta iaitu

  1. Enable Multiling – Arahan ini meminta kita supaya menghidupkan MultiLing Keyboard dalam telefon bimbit yang sudah dimuat turun.
  2. Switch IME to MultiLing – Arahan ini meminta kita supaya menukar aturan daripada papan kekunci Samsung kepada papan kekunci MultiLing
  3. Download Language Plug-ins – Arahan ketiga ini sudah kita patuhi ketika memuat turun “Plug in Jawi” pada langkah ketiga.
  4. Enable Languages- Arahan yang keempat ini meminta kita memilih bahasa Melayu (Jawi) dalam senarai bahasa yang dikemukakan.

UjianKeempat-empat langkah ini boleh diuji dengan menaipnya pada ruang yang disediakan seperti gambar di bawah:

Untuk menukar papan kekunci aksara rumi kepada aksara Jawi, tekan beberapa saat palang penjarak (space bar). Satu paparan bahasa akan muncul di skrin. Tanpa melepaskan jari, seret ke menu bahasa Melayu (bertulisan Jawi).

Nah secara automatik, kita akan dapati aksaranya sudah berubah ke aksara Jawi. Selamat mencuba!

 

 

EJAAN ‘BERUSAHA’

SOALAN

Assalamualaikum,

Ustaz macam mana nak eja kata “berusaha” yang betul. Saya nak tanya, kenapa huruf alif selepas sin tidak perlu ditulis bila kita eja “berusaha” dalam Jawi. Terima kasih.

JAWAPAN

Ain Syahirah, perkataan “berusaha” ialah gabungan imbuhan awalan ‘ber’ + ‘usaha’. Kata dasarnya ialah usaha. Usaha ialah tiga suku kata u/sa/ha = (v/kv/kv). Untuk makluman, kedua-dua suku kata terbuka (_a/_a) di akhir kata bukanlah mengikut kaedah _a/_a KT12 yang menggugurkan huruf alif di akhir kata. Hal ini kerana konsonan terakhirnya ialah huruf “H”.

Soalan daripada adik Ain ini ialah,  mengapa huruf alif selepas ‘sin’ tidak perlu ditulis?

Sebenarnya huruf alif tidak dipadankan dengan vokal alif selepas huruf ‘sin’ kerana kata ini menurut kaedah a-Ha.

Kaedah ini menemukan huruf alif (vokal a) pada suku kata pertama (suku kata terbuka), diikuti oleh suku kata terbuka (ha) pada suku kata kedua. Biasanya huruf alif pada suku kata pertama itu digugurkan terutama bagi mengeja kata jati Melayu yang terdiri daripada dua suku kata atau lebih seperti contoh yang berikut:

a_Ha

WACANA TULISAN JAWI 2014

Wacana_Tulisan_Jawi

Dengan sukacitanya, Dewan Bahasa dan Pustaka menjemput tuan-tuan dan puan-puan ke Wacana Tulisan Jawi pada 27 Februari 2014, jam 8.30 pagi – 1.00 petang bertempat di Dewan Seminar, Dato’ Hassan Ahmad, Aras 2, Menara DBP

Objektif
i) Menyelesaikan isu-isu ejaan Jawi semasa dan kekeliruan yang timbul.

ii) Memberi penjelasan kepada Munsyi Dewan (Jawi), pegawai pendidikan di Jabatan Pendidikan Negeri, jabatan agama, guru-guru dan pensyarah tentang perbandingan Sistem Ejaan Jawi Za’ba dengan Ejaan Jawi yang Disempurnakan dan pentingnya membina modul Ejaan Jawi yang standard.

iii) Mendapatkan buah fikir daripada pakar dan maklum balas tentang modul ejaan Jawi yang sesuai agar dapat membantu dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran Jawi dengan lebih berkesan.

Tokoh Pembentang
1. Prof. Emeritus Dato’ Ishak Haron (UM)
Standard Kurikulum Jawi Kebangsaan

2. Hajah Nor Azza binti Ibrahim (KPM)
Jawi dalam Pelaksanaan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)

3. Tuan Haji Hamdan bin Abd. Rahman (Pakar Rujuk Jawi)
Pedoman Ejaan Jawi yang Disempurnakan

4. Prof. Madya Dr. Adi Yasran (UPM)
Standard Kurikulum Jawi, Pengalaman di Universiti Putra Malaysia

Oleh sebab penyertaan terhad, mohon jasa baik tuan mengesahkan kehadiran menerusi e-mel saya, azman_a@dbp.gov.my atau menerusi talian 03 2147 9250.

– Kredit tulisan khat kepada khattat Muhammad Firdaus Mahdi

KELIRU NOMBOR JAWI

Nombor

SOALAN

Saya menghadapi kekeliruan berkenaan kaedah penulisan nombor dalam tulisan jawi. Kekeliruan dan permasalahan yang saya hadapi adalah berkaitan dengan “dari” nombor “hingga ke” nombor. Permasalahan yang banyak timbul apabila menaip di komputer. Saya dimaklumkan penulisan nombor dalam jawi adalah dari kiri ke kanan.

Dilampirkan dokumen untuk rujukan pihak tuan berkenaan contoh-contoh kaedah penulisan tersebut untuk meminta pandangan dan kepastian. Harap pihak tuan dapat memberi respon yang dapat memberi kebaikan kepada semua.

A. TARIKH 1 (Contoh: 29 Januari 2014 – 4 Februari 2014)

B. TARIKH 2 (Contoh: 29 – 31 Januari 2014)

C. MASA 1 (Contoh: 7.15 – 8.15 pagi)

D. MASA 2 (Contoh: 11.15 pagi – 12.15 tengah hari)

E. PERNOMBORAN 1 (Contoh: Muka surat 7 – 12)

F. PERNOMBORAN 2 (Contoh kad pengenalan: 880818-08-0108)

G. PERNOMBORAN 1 (Contoh telefon: 03-88880808)

H. PERNOMBORAN 2 (Contoh jalan: Jalan 4/123)

I. PERNOMBORAN 5 (Contoh Rumah: Blok 10-2-9)

JAWAPAN

Sistem penomboran yang biasa digunakan dalam tulisan rumi diistilahkan sebagai Sistem Penomboran Arab (Hindu-Arabic Numerals). Ia ditulis dari kiri ke kanan: Contohnya adalah seperti yang berikut:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A. TARIKH 1 (Contoh: 29 Januari 2014 – 4 Februari 2014)

2014

جانواري

4

2014

جانواري

29

Oleh sebab kita jawikan bulan Januari (Tulisan Jawi dari kanan kek kiri) maka nombor hari bulan akan ditulis sebelah kanan.

B. TARIKH 2 (Contoh: 29 – 31 Januari 2014)

2014

جانواري

29-31

Olh sebab ada dua nombor yang berturut-turut maka kedudukan nombor mestilah ditulis mengikut sistem penomboran rumi (kiri ke kanan). Manakala kedua-dua nombor itu ditulis sebelah kanan disebabkan kita jawikan bulan Januari (Tulisan Jawi dari kanan kek kiri)

Jika ditentukan tarikhnya seperti di atas (kanan ke kiri), maka nombor tahun itu (2014) juga sepatutnya ditulis dari kanan ke kiri)

Bagaimana jika aturan tarikh nombor belaka? Maka kekal nombor itu ditulis dari kiri ke kanan bukan menggunakan nombor Hindi/India seperti berikut

29 – 31/01/2014

C. MASA 1 (Contoh: 7.15 – 8.15 pagi)

ڤاݢي

7.15 – 8.15

Kaedah menulis masa, sama seperti menulis tarikh seperti contoh B. Tarikh 2

D. MASA 2 (Contoh: 11.15 pagi – 12.15 tengah hari)

تڠه هاري

12.15

ڤاݢي

11.15

Kaedah menulis masa, jika berbeza masanya yakni pagi dan petang, kedua-duanya hendaklah ditulis.

E. PERNOMBORAN 1 (Contoh: Muka surat 7 – 12, rumah: Blok, jalan)

7 -12

موک سورت

1092

بلوک    

 

Kaedah menulis masa, sama seperti menulis tarikh seperti contoh B. Tarikh 2 dan C.

F. PERNOMBORAN 9 (kad pengenalan, no. telefon)

880818-08-0108

Aturan sama dengan nombor tarikh. Maka kekal nombor itu ditulis dari kiri ke kanan.

Wallahu a’lam.

KEPUTUSAN PERTANDINGAN ESEI JAWI 2013

Keputusan Esei Jawi

KATEGORI A – TERBUKA : BERUMUR 19 – 35 TAHUN

JOHAN

Wan Rusdiah Binti Salehudin
Sek Rendah Agama Kg Medan (2) Km 12, Jln Klang Lama, 46000 Petaling Jaya Selangor

NAIB JOHAN

Rosnani Bt Hamid
No 5837 Taman Gunung Mas, 73000 Tampin, Negeri Sembilan

TEMPAT KETIGA

Afifah Bt Ahmad Azizi
Universiti Teknologi Malaysia, UTM, 81310 Skudai, Johor

SAGUHATI

Amalina Bt Umar
CI-4 Kuarters Institusi Pendidikan SK.Gombak Utara Km 11 Jln Gombak, 53100 Kuala Lumpur

Nur Akmal Bt Mahmood
SK LKTP Tembawgau 6, Kemayan Pahang

Fakhriah Bt Ali Hassan
Km 17, Kg Serkam, Jln Budiman, 77300 Merlimau, Melaka

Roziana Bt Sukardi
Fakulti Sains Sosial, Univertsiti Malaysia Sarawak, 44300 Kota Samarahan, Sarawak

Adilah Hazwani Bt Badri
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Sik, 08200 Sik, Kedah

Nur Aqiella Bt Che Aziz
SMK Agama Kuala Lumpur, Bandar Manjalara, Kepong, 52200
Kuala Lumpur

Salha Bt Mohd Saleh
SK Seremban 2B, 70300 Seremban, Negeri Sembilan

KATEGORI B – PELAJAR SEKOLAH MENENGAH : BERUMUR 13 – 18 TAHUN

JOHAN

Maizatul Manja binti Soleha
SMK. Bandar Banting, Persiaran Majlis, 42700 Banting Selangor

NAIB JOHAN

Nor Aniza binti Mad Azeri
Maktab Mahmud Alor Star, Persiaran Sultan Abd.Hamid, 05050 Alor Setar, Kedah

TEMPAT KETIGA
Muhammad Amir Faisal bin Marhaidi
SM Agama Persekutuan Labu, Km 11, Jalan Labu 71900 Labu,
Negeri Sembilan

SAGUHATI

Aina Aqilah bt Mohd Noor
SMK. Wangsa Melawati, Jalan Genting Klang, 53300 Kuala Lumpur

Amirah Zakiah binti Rosihidin
S.A.M Sungai Merab Luar, 43000 Kajang, Selangor

Norizan binti Miswadi
SMK. Agama Segamat Km 5, Jalan Ge Nuang, 85000 Segamat, Johor

Nor Laili Shahira bt Mohd Noor
Batu 48, Jalan Weng Maktab Mahmud, 09100 Baling, Kedah

Afaf Azzah Rawani binti Hashim
SMK Agama Slim River 35800 Slim River, Perak

Wan Nur Adlina binti Wan Anuar
SMK. Agama Maahad Hamidah, Jalan Sungai Ramai Luar,43000 Kajang, Selangor

Nur Fitriah binti Samsul Hadi
SMK. Dato’ Sheikh Ahmad, 70400 Seremban, Negeri Sembilan

KATEGORI C – PELAJAR SEKOLAH RENDAH : BERUMUR 9 – 12 TAHUN

JOHAN

Nur Syairah bt Mohd Adib
SK Sg Lang 42700 Banting, Selangor

NAIB JOHAN

Wan Muhammad Adib Wan Roslan
Sek. Keb Bukit Jalil, Jalan 3/155A Bukit Jalil Golf Resort, 57100 Kuala Lumpur

TEMPAT KETIGA

Ain Munira bt Roslee
SK. Majidi Bharu, Jalan Cempaka, Mejidee Bharu 81100 Johor

SAGUHATI

Mohd Adham Nazmi bin Yusoff
Sek Kebangsaan Tmn Uda, Lebuhraya Sultanah

Nurina Batrisya bt Jaswadi
Sek Keb Sg.Lang, 42700 Banting, Selangor

Amirul Syahid bin Khirham
Sek Keb Serkam Km 18 Jalan Serkam Pantai 77300 Merlimau, Melaka

Idlan Zafran bin Zaidie
Sek Ren Sri Al-Amin Bangi Lot 8796, Kg Sg Tangkas, Batu 18 Jln Reko,83000 Kajang

Nur Shahirah bt Shaifol Azman
SK Convent Kota, Taiping Jln Convent, 34000 Taiping, Perak

Arifah Danishah bt Abd Ra’ani
Sek Ren Sri Al-Amin Bangi Lot 8796, Kg Sg Tangkas, Batu 18 Jln Reko,83000 Kajang

Amirul Azmin bin Ahmad Shahir
SK Taman Bukit Maluri, Jalan Burung Kasawari, Taman Bukit Maluri, 52100 Kepong

ANUGERAH KHAS JURI (PENYERTAAN TERBAIK BUKAN MELAYU)

Nivetha A/P Thyagarajah
Sk Raja Chulan, Desa Cempaka 31400 Ipoh Perak Darul Ridzuan

BERTANYALAH, BARU TAK SESAT

Peningkatan

PESERTA yang bagus bukan sahaja banyak bertanya dalam bengkel Jawi, malah masih tidak putus hubungan ‘kejawian’ dengan gurunya biarpun sudah tamat kursus. Saya gembira melayan mereka menerusi pertanyaan. Pertanyaan akan memandu kita agar tidak sesat di hujung jalan. Satu daripada banyak pertanyaan yang menyinggah Facebook atau e-mel atau adakalanya menerusi blog kecil ini.

Assalammualaikum ustaz, salam maal hijrah. Saya Sarina, pernah mengikuti program ustaz dalam program Pengkaedahan Jawi. Saya ada satu kemusykilan, nak tanya kat ustaz. Macam mana nak eja perkataan “peningkatan”. Harap ustaz sudi membantu. Syukran ya ustaz…

Wa’alaikumussalam, maaflah tak perasan ada sapaan daripada Puan Ina.
Untuk makluman, kaedah ejaan Peningkatan mestilah melalui tips yang pernah kita belajar sebelum ini.

1. Kenal pasti kad pengenalan kata itu. (kata Peningkatan itu ialah kata Melayu Jati)

2. Cari kata dasar (Tingkat) imbuhannya ialah Pe – an.

3. Penggal suku kata. (Ting/kat)

4. Letakkan konsonan atau vokal (Ting/kat = kvk/kvk)

5. Lihat hukum. (Ada kaedah KVK, vokal a di tengah-tengah = gugur alif)

     oleh itu ejaan tingkat = تيڠکت

     Balik semula kepada kata imbuhan.

Masukkan penggal (pe/ning/ka/tan) tan = KVK (maka vokal a digugurkan.

Ejaannya = ڤنيڠکتن….

HUKUM A-A + KT=12

Hukum a-a

Dewan Pelajar bulan Julai 2013, memuatkan tajuk penting dalam ejaan Jawi yang sering berlaku kekeliruan dalam kalangan pemula dan pengamal Jawi. Kaedah ini memerlukan latih tubi yang bukan sekali supaya pengamal Jawi  dapat memahami dan menguasai kaedah ini dengan baik.

Hukum [a] + [a] yakni suku kata terbuka bertemu dengan KT=12 huruf (Konsonan Terakhir) yang terdiri daripada 12 huruf konsonan iaitu b, t, p, s, g, n, ny, c, y, k, j dan huruf m. Kaedah ini menggugurkan huruf vokal yakni padanan huruf alif di belakang.

Semoga kolum Belajar Jawi di Majalah Dewan Pelajar ini boleh dijadikan rujukan oleh para guru sebagai Bahan Bantu Mengajar atau medium utama Majalah Dalam Kelas. – al-Kurauwi